Algemene voorwaarden

Artikel 1: over personal training en de mogelijke risico’s
Personal training is een betaald trainingsprogramma onder begeleiding waarin u persoonlijk wordt begeleid om uw trainingsdoelen te behalen. In veel gevallen, niet in alle, kent het programma een sterke component van fysieke inspanning. U als klant bepaalt altijd zelf in welke mate u een fysieke inspanning wilt aangaan. U geeft hierbij aan altijd zelf verantwoordelijk te zijn voor uw eigen inspanningen. U bent zich ervan bewust dat u bij iedere inspanning, waar en van welke aard dan ook, risico’s loopt. U neemt deze risico’s in volle bewust zijn.

Artikel 2: aard van de overeenkomst
U heeft een overeenkomst afgesloten met een gecertificeerd personal trainer. De aard van deze overeenkomst is dat u deze personal trainer opdracht geeft voor het geven van het samenstellen van uw trainingsprogramma, het begeleiden van dit programma en leefstijladviezen.

Personal Trainer als zelfstandig ondernemer
Indien de personal trainer als zelfstandige werkzaam is en derhalve zijn of haar werkzaamheden onder eigen verantwoordelijkheid uitvoert, brengt met zich mee dat u zich voor alle zaken betreffende de personal training moet richten tot deze personal trainer. Dit omvat onder meer; het betalen van de afgesproken sessies; het inplannen van sessies en het eventueel verplaatsen of annuleren van sessies. Indien sessies door de personal trainer worden geannuleerd, dient u met de betreffende personal trainer een nieuwe afspraak te maken.

Artikel 3: aansprakelijkheid
Het is bij u bekend dat u heeft zich ingeschreven voor een programma met inspannende fysieke activiteiten, met inbegrip van, maar niet beperkt tot gewichtheffen, wandelen, boksen, yoga en het gebruik van diverse conditie- en trainingsapparatuur en -installaties die zijn ontworpen, aangeboden, aanbevolen en/of gecontroleerd door de personal trainer waarmee u deze overeenkomst heeft afgesloten.

U bevestigt hierbij dat u in een goede lichamelijke conditie verkeert en dat u niet aan een aandoening lijdt die uw deelname aan dit programma zou beperken. Met het oog op uw deelname aan het programma, ontheft u hierbij de Personal Trainer van alle claims, eisen of vorderingen die voortvloeien uit uw deelname aan het programma of uit elk gebruik van de conditie- en trainingsapparatuur en -installaties.

Het is voor u duidelijk dat u eventueel letsels kunt oplopen naar aanleiding van uw deelname aan het programma en ontheft hierbij de personal trainer en de clubleiding van elke aansprakelijkheid, nu of in de toekomst, met inbegrip van, maar niet beperkt tot medische onkosten, verloren inkomsten, pijn en lijden die kunnen ontstaan door hartinfarcten, spierverrekkingen of -scheuren, breuken, kuitbeenbreuken, warmtestuwing, letsels aan de knie/onderrug/voet en andere ziekten, ongemakken of letsels, ongeacht de manier waarop ze zijn veroorzaakt, tijdens of na uw deelname aan het programma of het gebruik van de conditie- en trainingsapparatuur en -installaties, ongeacht de fout.

U heeft er zelf voor gekozen om eventueel een trainingstest uit te laten voeren door de personal trainer. De intensiteit van de training wordt aangepast in de loop van de evaluatie. U kunt de test op elk ogenblik stoppen bij tekenen van vermoeidheid, veranderingen in uw hartslag en/of bloeddruk. Het is mogelijk dat er bepaalde veranderingen optreden tijdens de test. Deze omvatten abnormale bloeddruk, flauwvallen, onregelmatig, snel of langzaam hartritme en, in uitzonderlijke gevallen, hartaanval, beroerte of overlijden. U begrijpt dat elke inspanning zal worden geleverd om deze risico’s te minimaliseren door het evalueren van de voorafgaande informatie met betrekking tot mijn gezondheid en fitheid en door het observeren tijdens het testen.

U begrijpt dat de informatie die u hebt over uw gezondheidsstatus of eerdere ervaringen met ongewone gewaarwordingen bij fysieke inspanningen, de veiligheid en waarde van uw trainingstest kan beïnvloeden. U erkent dat het onmiddellijk melden van ongewone gewaarwordingen tijdens de trainingstest zelf bijzonder belangrijk is en dat u verantwoordelijk bent om dergelijke informatie volledig bekend te maken, ongeacht of dit door de personal trainer die de test uitvoert wordt gevraagd. De personal trainer verklaart uiterst zorgvuldig met uw persoonlijke gegevens om te gaan.

Artikel 4: overdraagbaarheid, betalingen, prijzen, lidmaatschap
U gaat ermee akkoord dat deze personal training overeenkomst niet overdraagbaar of toewijsbaar is en dus persoonsgebonden. Trainingen dienen per vooruitbetaling te worden voldaan. Betalingen die zijn gedaan worden niet gerestitueerd. U begrijpt dat deze overeenkomst en de voorwaarden die het bevat, geldt voor de aankoop van sessies en elke andere aankoop van diensten in de toekomst. U erkent dat de specifieke ontheffing van aansprakelijkheid, goedkeuring en instemming van deze overeenkomst onbeperkt geldig blijft. Er wordt geen terugbetaling verleend voor trainingen die niet werden voltooid.

Artikel 5: annuleringen of te laat komen
Personal training sessies die zijn gereserveerd zijn bindend. Eventuele annuleringen moeten 24 uur voorafgaand aan de personal training worden gemeld. Annuleringen moeten worden gemaakt per sms, WhatssApp of voice mail op het telefoonnummer van de personal trainer (de voicemail zal de datum/tijd registreren) of per e-mail gericht aan de personal trainer. U begrijpt dat u geen terugbetaling ontvangt voor gemiste afspraken. Het is uw verantwoordelijkheid om uw personal trainingsafspraken bij te wonen zoals ze zijn gepland.

De afspraken beginnen en eindigen op het afgesproken tijdstip. U wordt verzocht om 10 minuten vooraf aan uw sessie aanwezig en klaar te zijn. Vertragingen bij het starten van een geplande afspraak zijn geen reden om de geleverde service uit te breiden buiten de resterende duur van de geplande tijd.